ORT istorija

bakst     Tarptautinė ORT organizacija buvo įkurta 1880 metais tuometinės Rusijos imperijos sostinėje Sankt Peterburge kaip Amatų ir žemdirbystės draugija (iš čia ir kilo santrumpa ORT – rusų k. „Obscestvo Remeslennogo Truda“). Organizacijos įkūrimo iniciatorius buvo žinomas mokslininkas Nikolajus Bakstas. Padedant baronui Horacijui de Gincburgui 1880 m. kovo 22 d. buvo gautas leidimas sudaryti ORT laikinąjį komitetą. Į jo sudėtį buvo įtraukti žinomi žydų verslininkai, Sankt Peterburgo rabinas ir sostinės žydų inteligentijos atstovai. 1906 metais buvo įregistruoti ORT įstatai – draugija gavo nuolat veikiančios organizacijos statusą. Konsultacijoms derinant įstatus buvo pakviestas teisininkas ir visuomenės veikėjas L.M. Bramsonas, kurio vardas iki pat mirties buvo susijęs su ORT. Jis 1911 metais tapo ORT vykdomuoju direktoriumi. Pirmojo pasaulinio karo metais nuo 1914 metų ORT pradėjo kurti skyrius, kurie vadinosi „Pagalba per darbą“ ir 72 miestuose atsirado agentūros, kurios padėdavo įsidarbinti pabėgėliams. Karo metais veikė 37 ORT centrai, kurių dirbtuvėse mokėsi daugiau nei 2000 žmonių. Įdarbinimo agentūros ieškojo darbo 60 tūkstančių pabėgėlių, o 31 amatų mokykloje mokėsi 2300 vaikų. horacijus_de_gincburgas    1917 metais ORT pradėjo savo veiklą tarp JAV žydų siekiant surinkti lėšų padėti Rusijos žydams. 1921 metais konferencijoje Berlyne buvo įsteigta Pasaulinė ORT sąjunga. Kapitalo papildymas buvo užtikrinamas didelėmis privačių asmenų aukomis, kasmetiniais narių mokesčiais ir renkant lėšas tarp Rusijos žydų. Prasidėjus sovietmečiui ORT išliko, tačiau jį ėmė kontroliuoti Liaudies komisarų tarybos Žydų skyrius. Tuometiniame Petrograde dar 20-aisiais metais buvo atidarytos dvi ORT mokyklos – šlifuotojų – mechanikų berniukams ir siuvimo mergaitėms. 1923 metais jos buvo sujungtos. Nuo 1926 metų į žydų mokyklas buvo siunčiami mokytis ir rusai, todėl pamažu jų nacionalinis charakteris išnyko. Vyriausybės priimtas industrializacijos kursas reikalavo ugdyti darbo jėgą dideliems fabrikams ir gamykloms, todėl ORT tapo nereikalingas valdžiai. Dėl to 1938 metais ORT buvo priverstas nutraukti savo veiklą tuometinėje SSRS. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ORT būstinė buvo perkelta iš Berlyno į Paryžių, paskui – į Marselį, vėliau – į saugesnę Ženevą, o po to – į Londoną. Karo metais ORT dirbtuvės okupuotose teritorijose tapo galimybe išgyventi, nes getuose jų darbuotojams būdavo skiriama papildoma norma – 100 gramų duonos ir lėkštė sriubos, juos įtraukdavo į darbininkų brigadas. Nuo 1940 metų liepos ORT susidūrė su dideliais sunkumais Lietuvoje ir Latvijoje, kur visas jų įstaigas perėmė naujoji sovietinė valdžia. Po to atėjus okupantams iš Vokietijos, tūkstančiai žydų buvo nužudyti, o kiti suvaryti į getus. ort    Tačiau 1942 metais Jakovas Oleiskis, vadovavęs Lietuvos ORT 1927-1944 m., gavo leidimą vėl atidaryti ORT mokyklą Kauno gete. Ši mokykla leido vaikams ir suaugusiems įgyti profesiją, tačiau joje slaptai buvo mokoma ir bendrojo lavinimosi dalykų. 1944 metais visas getas buvo sunaikintas. Pasibaigus karui ORT globojo genocidą išgyvenusius žydus jų kelyje į naujas vietas. ORT centrai įvairiose šalyje mokė juos visų įmanomų profesijų. Tuo metu ORT organizavo naujus mokymosi centrus Izraelyje, Šiaurės Afrikoje, Lotynų Amerikoje. Vien tik 1947 metais ORT diplomą, patvirtintą Tarptautinės pagalbos pabėgėliams organizacijos, gavo 2061 profesinių mokyklų abiturientas. Pasaulinis ORT į Rusiją sugrįžo tik 1990 metais – iš pradžių į Maskvą, o nuo 1992 metų – ir į Sankt Peterburgą. 1994 metais ORT atidarė Maskvoje pirmąją technologijų mokyklą ir resursų centrą. Pasaulio ORT tikslas yra per mokymąsi ir švietimą kelti žydų ir kitų pasaulio tautų gyvenimo lygį ir gerovę. Šiuo metu Pasaulinio ORT veikla apima daugiau nei 60 šalių. Išsamesnę ORT istoriją galima sužinoti internete adresais http://jewhistory.spb.ru irhttp://ort.ru/history/.

 Parengta pagal laikraštį „Forte“.


ORT VEIKLA PO ĮSTEIGIMO RUSIJOJE  1917 m.
maport1917
Šaltinis
Trumpa ORT istorija  LIETUVOJE
times_autmn04  ARCHYVAI:  ORT’o istorija Lietuvoje skaitykite plačiau „WORLD ORT TIME“ 2004 m. rudens publikacijoje (anglų k.) 6 psl. Įspūdžiai iš Pasaulinio Litvakų kongreso 2 psl. >>>