Literatūros sąrašai

LITERATŪROS SĄRAŠAS IX (I GIMNAZIJOS) KLASEI

Privalomoji literatūra

 1. Juknaitė „Išsiduosi. Balsu“.
 2. Šeinius „Kuprelis“.
 3. Vaildas „Doriano Grėjaus portretas“.
 4. K. Boruta „Baltaragio malūnas“.
 5. Žemaitė „Marti“.
 6. Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“.

Rekomenduojamoji literatūra

 1. Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“.
 2. Gorderis (J. Gaarder) „Sofijos pasaulis“, „Mergaitė su apelsinais“.
 3. M. Remarkas „Trys draugai“, „Vakarų fronte nieko naujo“.
 4. Džeromas Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“.
 5. O. de Balzakas „Tėvas Gorijo“.
 6. S. Černiauskaitė „Benedikto slenksčiai“.
 7. Dž. Londonas „Martinas Idenas“.
 8. Granauskas „Gyvenimas po klevu“.
 9. Rūta Šepetys „Tarp pilkų debesų“.
 10. Bachas Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.
 11. A. Beliajavas „ Žmogus amfibija“.  
 12. Š. Krič „Du mėnesiai kelio“.
 13. K. Mazeti Bandykim nekalbėti apie Dievą“.  
 14. H. Melvilis „Mobi Dikas“.  
 15. Ė. Personas „Didysis pasaulio žaidimas“.
 16. Po Auksinis vabalas“.
 17. H. JansenPavogta vasara“.
 18. U. LachauerRojaus kelias“.
 19. V. Tekerėjus „Rožė ir žiedas“.  
 20. A. Vallik „Kaip laikaisi, Ana?“.
 21. E. L. Voinič „Gylys“, „Nutrūkusi draugystė“.
 22. K. Klement „Teo kelionė“.

LITERATŪROS SĄRAŠAS X (II GIMNAZIJOS) KLASEI

Privalomoji literatūra

 1. J. Biliūnas „Ubagas“, „Lazda“, „Žvaigždė“, „Kliudžiau“, „Brisiaus galas“, „Joniukas“.
 2. V. Krėvė „Raganius“ (novelių apysaka).
 3. I. Šeinius „Kuprelis“.
 4. B. Sruoga „Milžino paunksmė“.
 5. P. Cvirka „Saulėlydis Nykos valsčiuje“.
 6. K. Binkis „Atžalynas“.
 7. E. M. Remarkas „Vakarų fronte nieko naujo“.
 8. R. Granauskas „Gyvenimas po klevu“.
 9. Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“.
 10. J. Ivanauskaitė „Pakalnučių metai“.
 11. J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.
 12. V. Juknaitė „Išsiduosi. Balsu“.
 13. I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.

P.S.  Pabraukti didesnės apimties kūriniai, kuriuos reikia perskaityti per vasarą.

 Rekomenduojamoji literatūra

 1. R. Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.
 2. S. Černiauskaitė „Benedikto slenksčiai“.
 3. Gi de Mopasanas „Mažoji Rok“.
 4. V. Goldingas „Musių valdovas“.
 5. Dž. Londonas „Martinas Idenas“.
 6. U. Eko „Rožės vardas“.
 7. F. Sagan „Sveikas, liūdesy“.
 8. K. Hamsunas „Viktorija“ („Badas“, „Panas“).
 9. B. Sruoga „Dievų miškas“.
 10. Literatūra apie tremtį („Amžino įšalo žemėje“, „Ešelonų broliai“, V. Gustainis „Be kaltės…“)
 11. R. Gavelis „Jauno žmogaus memuarai“.
 12. A. Zurba „Integralas“, „Šimtadienis“.
 13. R. Šerelytė „Ledynmečio žvaigždės“.

LITERATŪROS SĄRAŠAS XI (III GIMNAZIJOS) KLASEI

Privalomoji literatūra

 1. M. Mažvydas „Katekizmas“.
 2. M. Daukša „Postilė“.
 3. J. Radvanas „Radviliada“ (I d., III d.).
 4. V. Šekspyras „Hamletas“. Sonetai( 1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
 5. M. K. Sarbievijus. Lyrika.
 6. K. Donelaitis „Metai“.
 7. J. V. Gėtė „Faustas“ (I d., II d. pabaiga).
 8. A. Mickevičius . Eilėraščiai („Romantika“, „Odė jaunystei“, „Akermano stepės“). „Vėlinės“ (II d., IV d.). Poema „Ponas Tadas“ (pradžia).
 9. A. Baranauskas „Anykščių šilelis“.
 10. V. Kudirka. Eilėraščiai („Varpas“, „Labora“, „Tautiška giesmė“). „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“.
 11. Maironis „Pavasario balsai“.
 12. J. Biliūnas „Liūdna pasaka“. Apsakymai.
 13. J. Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“.
 14. Šatrijos Ragana „Sename dvare“.
 15. V. Krėvė „Skirgaila“.
 16. V. Mykolaitis-Putinas „Altorių šešėly“. Eil. rinkinys „Tarp dviejų aušrų“.
 17. F. Kafka „Metamorfozė“.
 18. J. Savickis. Novelės.

P.S.  Pabraukti didesnės apimties kūriniai, kuriuos reikia perskaityti per vasarą.

Konteksto literatūra

 1. P. Kalderonas „Gyvenimas – tai sapnas“.
 2. Dž. Baironas „Kainas“.
 3. V. Vordsvortas „Narcizai“.
 4. Gi de Mopasanas „Pjeras ir Žanas“.
 5. F. Dostojevskis „Nusikaltimas ir bausmė“.
 6. Žemaitė. Apsakymai. „Autobiografija“.
 7. A. Čechovas. Apsakymai.
 8. B. Sruoga „Milžino paunksmėj“.

LITERATŪROS SĄRAŠAS XII  (IV GIMNAZIJOS) KLASEI

Privalomoji literatūra

 1. J. Tumas-Vaižgantas. „Dėdės ir dėdienės“.
 2. Šatrijos Ragana. „Sename dvare“.
 3. V. Mykolaitis-Putinas. „Tarp dviejų aušrų“, „Altorių šešėly“.
 4. F. Kafka. „Metamorfozė“.
 5. J. Savickis. Novelės.
 6. J. Aistis „Katarsis“ (eil. rinkinys).
 7. H. Radauskas. Pasauliu netikiu, o pasakas tikiu (eil rinktinė; mokinio biblioteka).
 8. A. Kamiu. „Svetimas“. „Sizifo mitas“.
 9. V. Mačernis. „Vizijos“, „Metai“.
 10. S. Nėris „Prie didelio kelio“ (eil. rinkinys).
 11. B. Sruoga „Dievų miškas“.
 12. B. Krivickas. Pasirinkti eilėraščiai.
 13. A. Škėma „Balta drobulė“.
 14. Just. Marcinkevičius. „Mažvydas“. Pasirinkti eilėraščiai.
 15. M. Katiliškis. „Miškais ateina ruduo“.
 16. J. Aputis „Pakeleivio novelės“.
 17. S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
 18. M. Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai.
 19. Č. Milošas. Pasirinkti eilėraščiai.
 20. J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai.
 21. A. Marčėnas. „Eilinė“.
 22. J. Kunčinas. „Tūla“.
 23. M. Ivaškevičius. „Madagaskaras“.

P.S. Pabraukti didesnės apimties kūriniai, kuriuos reikia perskaityti per vasarą.

Konteksto  literatūra

 1. E. Hemingvėjus. „Senis ir jūra“.
 2. Kamiu. „Maras“.
 3. S. Beketas. „Belaukiant Godo.
 4. R. Granauskas. Apsakymai.
 5. Č. Milošas. „Isos slėnis“.
 6. B. Vilimaitė. Novelės.
 7. R. Gavelis. „Jauno žmogaus memuarai“.
 8. M. Kulbakas. „Vilnius“.
 9. Š. Bodleras. Pasirinkti eilėraščiai.
 10. A. Achmatova. Pasirinkti eilėraščiai.
 11. B. Pasternakas. Pasirinkti eilėraščiai.
 12. A. Miškinis. „Psalmės“.
 13. S. Nėris. „Diemedžiu žydėsiu“ (eil. rinkinys).
 14. Alf. Nyka-Niliūnas. Pasirinkti eilėraščiai.
 15. K. Bradūnas. Pasirinkti eilėraščiai.
 16. S. Parulskis. Pasirinkti eilėraščiai.
 17. H. Hesė „Stepių vilkas“.
 18. V. Juknaitė. „Stiklo šalis“. „Išsiduosi. Balsu“.
 19. D. Grinkevičiūtė „Lietuviai prie Laptevų jūros“.
 20. I. Meras. „Lygiosios trunka akimirką“.