Kolektyvas

MOKYTOJAI
 

      Šiuo metu vaikų švietimu rūpinasi puikus pedagogų kolektyvas: 38 mokytojai, tarp kurių yra 2 mokslų daktarai, 1 mokytojas ekspertas, 7 mokytojai metodininkai, 17 vyr. mokytojų.
Mokykloje dirba 4 hebrajų kalbos mokytojai (2 iš jų atvykę iš Izraelio), 6 pradinių klasių mokytojos, 1 rusų kalbos, 3 lietuvių kalbos, 4 anglų kalbos, 1 istorijos, 2 žydų tautos istorijos, 4 matematikos, 2 fizikos, 1 informacinių technologijų, 1 chemijos, 1 geografijos, 1 biologijos, 2 muzikos, 1 dailės, 1 technologijų, 3 meninio ugdymo, 2 kūno kultūros mokytojai.