Gimnazijos taryba

mokyklos_taryba2

Mokytojai:

 
Jurgita Palikevičiūtė – sekretorė   
Tatjana Sezemanienė
Tamara Pabyarzhyenye
Rita Sakalauskaitė 
Rasa Belgerienė
   
   

 Tėveliai:

 Mokiniai:

   
Boris Blank – tarybos pirmininkas Kamilė Kuktaitė, 12 kl.
Andrejus Kočnevas – pirmininko pavaduotojas Tomas Trusovas, 10 kl.
Irina Mendelevič Ani Gandžumian, 10 kl.
Jelena Fukson Edvinas Žilinskas, 10 kl.
Rasa Jasiulionienė Naomi Koc, 9 kl.
 

     Mokyklos taryba – tai aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams, steigėjams, bendruomenei, socialiniams partneriams, rėmėjams. Šolom Aleichemo vidurinės mokyklos taryba patvirtina vidaus darbo taisykles, nustato ugdymo organizavimo tvarką, inicijuoja šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą, teikia siūlymus mokyklos ugdymo plano sudarymui, svarsto iš rėmėjų gautų mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą. Mokyklos taryba svarsto: a) mokyklos mokytojų atestacijos komisijos protokolo ataskaitą, teikia siūlymus dėl mokyklos vadovų atestacijos; b) mokyklos steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo klausimus; c) pasiūlymus mokyklos inovacijoms; d) mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus.