Gimnazijos istorija

Direktoriaus žodis

Mieli mano brangūs vaikai, nepakartojami kolegos, gerbiami tėveliai! Žvelgiu į Jus pakylėtas nenusakomai laimingas ir apsvaigęs, kad myliu Jus visa širdimi. Didžiuojuosi Jumis, kad visi kartu statėme ir puoselėjome šią mažytę žydiškos meilės, mokslo ir taurios dvasios salelę. Viliuosi, kad mūsų išdalintas žinias bei išmintį, meilę ir pagarbą, gerą žodį ir šilumą ilgai laikysite savo jausmuose ir širdyse. Tegul šviesūs būna Jūsų keliai ir viltys Jūsų neišblunka. Būkite žvalūs, teisūs bei laimingi, eikite ten kur niekada nevysta gėlės ir kvepia pavasariu. Tegul Jums visada padeda svajonės. Iš jų išsirinkite pačią gražiausią, ir pavadinę ją gyvenimo tikslu, siekite jos įgyvendinimo.

Myliu Jus,

Jūsų direktorius Miša Jakobas


logotipas

     Kartu su Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo sąjūdžiu atgimė ir Lietuvos žydai. Žydų mokyklos atkūrimas tapo Lietuvos žydų kultūros draugijos (LŽKD) pagrindiniu uždaviniu, kurį įgyvendinant aktyviai dalyvavo LŽKD pirmininkas E.Zingeris, J.Traupianskis (tuometinis žydų organizacijos SOHNUT atstovas Lietuvoje), S.Zibucienė, S.Lapickaja (žydų mokytojų asociacijos „Bildung“ aktyvistai), S.Levinas (pirmasis žydų mokyklos direktorius), M.Vildžiūnienė, M.Jakobas.

     Žydų mokykla pradėjo veikti 1989 m. spalio 2 d.  Iš pradžių žydų bendruomenės nariai vakarais mokėsi jidiš, hebrajų kalbų, žydų istorijos ir tradicijų, o sekmadieniais jaunimas organizavo žydų šventes, rengė diskotekas. Pirmasis mokyklos direktorius buvo S.Levinas.

     Vadovaujant direktoriui M. Jakobui, 1991 m. ši mokykla tapo dienine pradine, vėliau – Vilniaus Šolom Aleichemo vidurine mokykla.

Mokinių skaičius nuo mokyklos įkūrimo

1990 – 1991

  1 klasė

  16 mokinių

1991 – 1992

  2 klasė

  14 mokinių

1992 – 1993

  1-4 klasės

  92 mokiniai

1993 – 1994

  1-5 klasės

  135 mokiniai

1994 – 1995

  1-6 klasės

  166 mokiniai

1995 – 1996

  1-7 klasės

  189 mokiniai

1996 – 1997

  1-8 klasės

  206 mokiniai

1997 – 1998

  1-9 klasės

  210 mokinių

1998 – 1999

  1-9 klasės

  188 mokiniai

1999 – 2000

  1-10 klasės

  186 mokiniai

2000 – 2001

  1-11 klasės

  204 mokiniai

2001 – 2002

  1-12 klasės

  222 mokiniai

2002 – 2003

  1-12 klasės

  226 mokiniai

2003 – 2004

  1-12 klasės

  230 mokinių

2004 – 2005

  1-12 klasės

  245 mokiniai

2005 – 2006

  1-12 klasės

  249 mokiniai

2006 – 2007

  1-12 klasės

  255 mokiniai

2007 – 2008

  1-12 klasės

  260 mokinių

2008 – 2009   1-12 klasės   273 mokiniai
2009 – 2010   1-12 klasės   283 mokiniai
2010 – 2011   1-12 klasės   283 mokiniai
2011 – 2012   1-12 klasės   276 mokiniai
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
  1-12 klasės
  1-12 klasės
  1-12 klasės
  1-12 klasės
  1-12 klasės
  302 mokiniai
  318 mokinių
  311 mokinių
  351 mokinys
  385 mokiniai

     Daugiausia mokykloje yra žydų tautybės vaikų, tačiau mokosi ir lietuviai, rusai, lenkai.

Techninė bazė

     Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje įrengti modernūs fizikos, chemijos, du informatikos kabinetai, yra stacionarus interneto ryšys, bibliotekoje ir kiekvienoje klasėje – kompiuteriai. Turime daug įvairių mokymo priemonių, padedančių mokiniams savarankiškai kurti projektus. Penkiose klasėse mokytojai veda pamokas naudodamiesi interaktyviomis mokymo lentomis. Šiuo metu mokyklos techninę bazę papildė pati didžiausia naujiena IT srityje- kompiuterinė laboratorija NOVA 5000, skirta fizikos, chemijos ir biologijos laboratoriniams darbams atlikti. Tokiomis kompiuterinėmis laboratorijomis naudojamasi tik penkiose pasaulio valstybėse: Pietų Korėjoje, Izraelyje, Prancūzijoje, Singapūre ir Lietuvoje (tik mūsų mokykloje). 2008 metų pabaigoje mokykla atnaujino mokyklos serverio galimybes, įsigijo elektroninį mikroskopą ir elektroninį grafoprojektorių. Gimnazija turi specialią aparatūrą ir gali rengti įvairaus tipo vaizdo konferencijas su mokyklomis, esančiomis bet kuriame pasaulio krašte. Tokių vaizdo konferencijų metu jau buvo užmegztas ryšys su Izraeliu, Anglija, Argentina, Italija.