Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkė:           Rasa Burakienė
 

 

Nariai:           Jurgita Palikevičiūtė
            Tatjana Sezemanienė

      Darbo taryba renkama gimnazijos kolektyvo. Taryba atstovauja darbuotojų interesus, tarpininkauja tarp gimnazijos administracijos ir kolektyvo. Darbo taryba bendradarbiauja su darbdaviu, sprendžiant gimnazijos organizacinius, ekonominius, darbuotojų darbo ir socialinius klausimus. Pagrindinis Darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą.