Baigiamasis choro koncertas „Šypsnys vasarai“.

, Naujienos

 3
    „Ankstų rytą saulė šypsos, vėl šilta diena…jei ir tu nusišypsosi, bus nuotaika gera….“- šiais dainos žodžiais gimnazijos choristai džiaugėsi pasitikdami vasarą. Pirmadienio vakarą salėje buvo išties pakili ir šilta nuotaika.Susirinkę tėveliai, mokytojai, svečiai negailėjo plojimų ir ovacijų jauniesiems choristams už dainas, ketvirtos klasės mokiniui Bernardui už birbyne atliktą kūrinį “ Yesterday“, trečios a klasės mokinei Viktorijai už modernų šokį, trečios b klasės mokiniams už muzikiniais instrumentais atliktą dainą, vakaro konferansjė Elenai už artistiškumą. 
     Choristus nudžiugino direktoriaus Mišos Jakobo išsakyti geri žodžiai ir padovanota išvyka.
     Aš, choro vadovė Rasa, dėkoju choristams: Samantai, Saulei, Marijai, Titui, Anai, Marikui, Adamui, Artūrui, Emiliui, Justinai, Gertrūdai, Simonai, Aleksandrui, Justei, Lėjai, Aleksui, Elizabetai, Emilijai, Ievai,  Milanai už didelį norą dainuoti, už kartu praleistą laiką, geras emocijas ir kolegei Jovitai už nuoširdų darbą.

56
2