, Naujienos

     Mūsų mokykla pradėjo dalyvauti naujame ilgalaikiame projekte „Nepamiršk“, kurio pagrindinis tikslas – sutvarkyti apleistas žydų kapines mažuose miesteliuose, kuriuose jau nebelikę žydų.
     Spalio 18 dieną 9 klasės mokiniai su mokytojais Roza Bieliauskiene, Ela Pavinskiene ir Yhuda Vagner vyko į Molėtus. Čia jie sutvarkė apleistas žydų kapines, užmezgė draugystę su vietiniais mokiniais.

Trackback from your site.